Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

„Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.”

  „Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.” GK.271.14.2022 Ogoszenie o wyniku postępowania wyburzenia Imielin 2022 GK.271.14.2022.pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wyburzenia Imielin cz. 1-sig.pdf ZP-21 Porównanie złożonych ofert cz. 1 -...

Dyżur Radnych w dniu 20 czerwca 2022 r.

Informujemy mieszkańców, że dnia 20 czerwca 2022 roku w sali Nr 21 Urzędu Miasta Imielin (I piętro) w godzinach od 16:00 do 17:00, odbędzie się dyżur Radnych Rady Miasta Imielin....

Oferty pracy - jednostki organizacyjne miasta

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. W. Sapety 10 21.02.2022 r. 08.04.2022 r. lista informacja o nierozstrzygnięciu konkursu Pracownik Socjalny w MOPS...

Oferty pracy - Urząd Miasta Imielin

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 29.04.2022 r. 20.05.2022 r.   wynik Podinspektor w Referacie Organizacyjnym 17.12.2021 r. 07.01.2022 r.   wynik Inspektor w Referaci...

Rejestr złożonych petycji

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Wyłączenie j...

Projekty uchwał na Sesję Rady Miasta Imielin w dniu 31 maja 2022 roku

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

67512